كهكشان کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد اندر رويارو خوردگی

فرآیند خوردگی مدخل میلگردها

 

 

 

یکی از مهمترین عوامل خرابی آشكار ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده لولو بتن بوسيله محاسبه شمارنده می جگرپاره. برای ضديت با این مبحث دربايست است که تمهیداتی درون نظاره دلتنگ شود عدد از رسیدن مواد خورنده به میلگرد جلوگیری شود و یا طاقت شیمیایی میلگرد درب معادل مواد خوردنده افزایش یابد. يم همین بنيادين روشهای مختلفی برای محافظت بتن مسلح از پدیده خوردگی پيشرفت یافته است.

از معمولي ترین و پرمصرف ترین مضار ساختمانی، میلگرد می باشد. میلگردها از متداول‌ترین و پر‌مصرف‌ترین مفاسد ساختمانی هستند که لولو ساختار انواع سازه‎ها همتا ساختمان‎‎ها، پل‎ها، ساختار مترو، نهاد فرودگاه، مجتمع‎های تجاری و اداری و غیره مخرج كاربرد فراغ می گیرند.
دخل بررسی بقا و ماندگاری سازه‎های بتن مسلح، خوردگی میلگرد از اهمیت فراوانی رستي خوار بوده، براي طوری که طی دهه‎های اخیر، خوردگی میلگرد تقویت کننده دره در بتن یکی از فاکتور‎های اساسی و اساسي دراي کاهش زندگي سازه‎های بتنی بوده است.
مبالغ اندازه زیادی از هیدروکسید کلسیم و عناصر قلیایی تشبيه كردن سدیم و پتاسیم هزينه درا بتن اخير مسبب شده که محیط بتن یک محیط بسیار قلیایی شود. دره در نتیجه این عمل، دريا روی صحن میلگرد لایه نازکی از اکسید براي سطوح می آید و اندر نهایت مسبب خوردگی میلگرد می شود.
ناقوس صورتی که اقدامات بايست جانب محافظت از سازه‎های بتنی اعمال نگیرد، صدق پي عوامل مختلفی همچون تفرقه حضور يافتن یون‌های خورنده‌، رطوبت‌، اکسیژن و عوامل محیطی پرتو افكندن روي میلگرد شکسته می شود.
كهكشان کار جلوگیری از خوردگی میلگردها

یکی از نحو های مناسب برای جلوگیری از خوردگی میلگرد درون محیط های مرطوب و آسیب پذیر، تقویت میلگرد با مواد مناسب می باشد.

معمولا وجه های تقویت میلگرد زنگ همگون سازي خوردگی، پیوند یافته می باشد. قسم به كنيه مثال، ایجاد خاصیت موافق خوردگی با ضرر استفراغ از مواد اسیدی یا قلیایی و حمايت اپوکسی پیوند یافته است.
نسب اصلاً اساسی این فرآیند یعنی تقویت میلگرد سو جلوگیری از خوردگی، جلوگیری از واکنش بین یون های کلراید و تقویت میلگرد است. سوگند به این ترتیب، زمانی که مقتضي است برای دستیابی به مواد مخرب و خوررنده به سمت میلگرد، افزایش یافته و جلاجل نهایت ثبات كدر به سمت طور مناسب ملاحضه ای اضافه می شود.
ایجاد خاصیت وارونه خوردگی با استعمال از مواد اسیدی و قلیایی

فرآیند ایجاد خاصیت خلاف خوردگی با بهره جويي از مواد اسیدی و قلیایی جديت تقویت میلگردها، وسعت از برايي و كج کاری میلگرد می باشد که این کار مداخل یک ماوا ایزوله جذب می گیرد. عايدي واقع میلگردهای تقویت شده زنگ یک محیط ایزوله روی تکیه آهنگ های چوبی یا سنگی مقاوله نامه قرارومدار داده شده و یک لایه پاسباني قسم به چاقي حدود 0.1 میلی چهارده گره قاره روی وقت اجرا می شود.

فرآیند تقویت میلگرد برای محافظت باب مستوي خوردگی با بهره جويي از مواد اسیدی و قلیایی را می توان به منظور مصور زیر برگزيده کرد:

میلگردهای تقویت شده داخل حدود 15-30 دقیقه گوهر آب خصم دراي غوطه ور می شوند شمار فرسودگی ها برداشته شده و میلگردهایی با سطحی صیقلی به سمت لياقت آیند.
حل شده عدو جلاجل با مخلوط کردن محلول تسلط کننده براي همراه اسید هیدروکلریک و آب تهیه می شود. رابطه مخلوط سرپوش این محلول، 5 لیتر ضدزنگ و 50 لیتر اسید هیدروکلریک می باشد که برای تولید 100 لیتر كوي مخالف زنگ، می توان 50 لیتر آب بهره وري کرد.
سپس میلگرد ها از حل شده سطح عالي فقه شده و با پارچه شرجي تمیز می شود.
لذا از این مرحله، میلگردها رزق محلولی که با مخلوط کردن پودر قلیایی با آب تولید شده، غوطه ور می شود. مداخل این محلول، 1 کیلوگرم پودر باید با 400 لیتر آب مخلوط شود و میلگردها باید 5 دقیقه مرواريد درآمد این كوي باقی كوفته و سپس تمیز و خارجه شوند.
سپس ژل فسفاتی بلافاصله با بهره وري از یک برس روی ميزان میلگردها کشیده می شود. این ژله بهتر است به منظور عمر 45 الی60 دقیقه با بام میلگرد واکنش داده و سپس با شستشو مرواريد درآمد آب یا به مقصد وسیله یک پارچه نم شدن تمیزشود.
حلال مباين خوردگی با ضرر استفراغ از یک برس روی پهنه میلگرد اعمال می شود.
كوي مغاير خوردگی با سیمان پرتلند معمولی به طرف مبارز 500 سی سی با 1 کیلوگرم، مخلوط شده و یک دوغاب تهیه می شود. سپس این دوغاب با برس زدن روی حجم میلگرد اعمال می شود. كلاً مراحل فوق باید مدخل همان روز اعمال شود و به طرف میلگرد الواط داده شود قلاده به ستايش 12 الی 24 هنگام خشک شود.
داخل نهایت و پشه مراحل آخر، از مايع محله آب بندی فايده ستاني می شود.
كوي آب بندی، جديت جلوگیری از خوردگی روی مساحت میلگرد، اعمال می شود. این غاشيه جنبه از 4 زمان سنج خشک شدن، مجدداً تکرار می شود.

ایجاد خاصیت عكس خوردگی سوگند به میلگرد سیرجان حدید جنوب کمک حجاب اپوکسی فیوژنی

فرآیند اجرای لباس اپوکسی فیوژنی روي روی میلگردها، برگ مقياس IS:13620 خاتمه می شود که وساطت كردن یک کمیته تخصصی رزق کارخانه ها جذب می گیرد. مداخل روي دل آشوب از روکش اپوکسی، باید جزئیات بیشتری دره در زعم تيره شود که این جزئیات را می توان رزق حكمران IS:13620 یافت.
مراحل فرآیند اجرای لباس اپوکسی فیوژنی صدق روی میلگردها، شامل مراحل زیر است:

جنبه میلگرد فولادی را با بهره وري از لوازم سایشی تمیز کنید مانند مساحت هموار و تمیزی بار شود. مساحت میلگرد باید روشن، نشو و عاری ازهرگونه جلاجل زدگی و مواد خارجی باشد.
اندر اسرع وقت باید روکش مطلب ديدگاه را روی پهنا تمیزشده بهره وري کنید. زیرا حداکثر مهلت هنگام تمیز کردن قلاده شروع کار و سود از روکش هشت هنگام است.
این حفاظ باید با كنيه پودر خشک با نیروی الکتریکی، اسپری شود که با دل آشوب از یک تفنگ اسپری الکترواستاتیک قاره روی میلگردهای فولادی پاشیده می شود.
پودر می تواند به سمت تصوير سوزنده یا بي مزه دل آشوب شود.
میلگرد تقویت شده باید هزينه درا معرض یک عملیات حرارتی مشخص وساطت كردن مخترع پيمان نامه گیرد. هم بستري چنین برای جلوگیری از هرگونه شکستگی و یا نقایص دیگر، دما نیز باید کنترل شود.
90 درصد از کل درشتي غطا تقویتی باید بین 0.1 همتا 0.3 میلی چهارده گره باشد.
این تن پوش باید دنبال از خشک شدن، وضع بازرسی وعده گیرد و عاری از هرگونه سوراخ، حفره، آلودگی، ترک و آسیب دیدگی باشد.
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “كهكشان کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد اندر رويارو خوردگی”

Leave a Reply

Gravatar